Styrelsen

 

Ordförande: Muammar Almawed, Göteborg

 

Vice ordförande: Yousef Matar, Mlamö

 

Sekreterare: Nada Alami, Stockholm

 

Kassör: Mohammed Al Batta, Göteborg

 

Ledamot: Emad Shaheen, Växjö

 

Ledamot: Mahmoud Tallozy, Helsingborg

 

Ledamot: Loay Shuqir, Kopparberg